Projektsamordnare

Vrije Universiteit, Avdelningen för klinisk, neuro- och utvecklingspsykologi

Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) är ett stort, statsfinansierat universitet med mer än 26 000 studenter och över 2 000 anställda akademiker. Universitetet grundades år 1880 och har fortsatt att växa under det senaste århundradet. Det består i dag av tolv fakulteter som utför forskning inom en rad olika områden inom teknik, naturvetenskap och humanvetenskap. Vrije Universiteit är anknutet till Amsterdam University Medical Center (Amsterdam UMC). Dess huvudmål är att utföra patientvård i nära samarbete med vetenskaplig forskning, akademisk undervisning och utbildning för akademiker. Verksamheten inom patientvård består både av grundläggande vård och avancerad klinisk vård som ett nationellt och internationellt remisscenter. I VUA:s vetenskapliga verksamhet strävar ungefär 700 forskare efter att utmärka sig nationellt och internationellt inom sina områden, bland annat medicinsk filosofi och etiska överväganden, patientdeltagande och mångfald samt implementering av innovativa vårdtjänster. VUA och VUmc är involverade i flera nationella spetsforskningscentrer och över fyrtio erkända forskningsskolor. Besökande utvärderingskommittéer har upprepade gånger uppmärksammat den höga kvaliteten på forskningen på både VUA och VUmc. VUA och VUmc strävar efter att utmärka sig inom translationell forskning som är inriktad på att överföra kunskap från laboratorievetenskap till friska individer, patienter, populationer och samhället.

VUA:s avdelning för klinisk psykologi är välkänd och respekterad för dess arbete med randomiserade kliniska studier om förebyggande och behandling av vanliga psykiska sjukdomar, e-hälsotjänster inom psykisk hälsa och metaanalyser om interventioners effektivitet. Den är en del av Amsterdam Public Health Research Institute. Den är också värd för Global and Cross-cultural Mental Health Research Group (ordförande: prof.dr. Marit Sijbrandij) som fokuserar på förebyggande och behandling av trauma och motgångar i globala populationer. Det finns ett formellt samarbete med WHO i form av WHO Collaborating Centre (CC) for Research and Dissemination of Psychological Interventions. WHO CC kommer att ha ansvaret för spridning i RESPOND-projektet. Akademisk forskning och utbildning på VUA, inklusive avdelningen för klinisk psykologi, kännetecknas av en hög ambitionsnivå och uppmuntrar fri och öppen kommunikation och idéer.

Team

Marit Sijbrandij, PhD

Övergripande vetenskaplig samordnare

Caroline O’Neill, MA

Projektledare

Christina Palantza

Projektassistent

Aleksandra Sobolewska

Forskningsassistent

Skip to content