Ansvarsfriskrivning och uppgiftsskydd

Ansvarsfriskrivning

Forskningen som leder till dessa resultat har erhållit finansiering av Europeiska unionens Horisont 2020-program för forskning och innovation, Samhälleliga utmaningar, enligt bidragsavtal nr 101016127.

Webbplatsens innehåll underhålls av RESPOND-projektet (Horisont 2020-program för forskning och innovation, Samhälleliga utmaningar, enligt bidragsavtal nr 101016127) som representeras av Vrije Universiteit Amsterdam. Åsikterna som uttrycks på denna webbplats återspeglar redaktörernas åsikter. Europeiska kommissionen är inte ansvarig för dess innehåll och eventuell användning av innehållet på webbplatsen.

På grund av webbplatsens generella informativa karaktär kan inget ansvar tas för den tillhandahållna informationens aktualitet, korrekthet, fullständighet, kvalitet eller konstanta tillgänglighet. Redaktörerna tar inget ansvar för eventuell skada som orsakas av informationen som tillhandahålls.

Uppgiftsskydd

Denna webbplats tillåter registrering av din kontaktinformation så att du ska kunna ta emot kompletterande information om projektets forskning. Dina uppgifter kommer att behandlas helt konfidentiellt och endast användas för att hantera dina förfrågningar och kommer inte överlämnas till tredje part utan ditt godkännande.

Dessutom kan personuppgifter registreras under ditt besök på denna webbplats, enbart i syfte att automatiskt generera anonym och aggregerad statistik om användningen av webbplatsen (t.ex. geografisk användning och antalet engångsbesökare och återkommande besökare). Data som samlas in och behandlas kan innehålla ditt IP-nummer. Såvida du inte använder en proxy eller andra verktyg som döljer din identitet kommer denna information att tillhandahållas automatiskt när du ansluter till webbplatsen. Sådana uppgifter kommer inte att överlämnas till tredje part utom då det krävs för bearbetning för ovan nämnda statistiska ändamål. Genom att använda webbplatsen godkänner du sådan bearbetning och överlämning.

Copyright © RESPOND-projektet. Med ensamrätt.

Skip to content