Projektets rådgivande kommitté

RESPOND-projektets rådgivande kommitté (Project Advisory Board, PAB) är en oberoende extern expertkommitté som RESPOND regelbundet rådgör med om relevanta vetenskapliga frågor och frågor som rör intressenter. PAB erbjuder sakkunnig rådgivning om kvaliteten hos RESPOND:s resultat. PAB ger också råd om spridningen och användningen av RESPOND:s resultat.

Följande experter är medlemmar av PAB:

Medlemmar i projektets rådgivande kommitté

Prof. Dr. Emily Verté

Verksamhetsledare på Primary Care Academy, Prof. dr. i primär och integrerad vård i närmiljö

Prof. Kelli Lehto

Docent, Estonian Biobank | Institute of Genomics | University of Tartu

Matthäus Fellinger, MD PhD

Medical University of Vienna, Avdelningen för psykiatri och psykoterapi, Kliniska avdelningen för social psykiatri

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Direktör, National Institute of Mental Health och professor i psykiatri, Avdelningen för psykiatri och medicinsk psykologi, tredje medicinska fakulteten, Charles University, Prag

Prof. Elmars Rancans, MD, PhD

Ordförande för Avdelningen för psykiatri och narkologi, Riga Stradins University, Lettland

Prof. Dr. Stefan Liebig

German Institute for Economic Research e.V. (DIW Berlin) | Direktör för Socio-Economic Panel (SOEP) och DIW-styrelseledamot | Professor i empirisk social strukturanalys och undersökningsmetodik på FU Berlin

Dr Julian Perelman

Associate Professor, Portuguese National School of Public Health, Nova University of Lisbon

Dr Dorota Kobylińska

Biträdande professor, Psykologiska fakultet, University of Warsaw

Skip to content