Partner

RESPOND-konsortiet sammanför internationellt ledande forskare från olika forskningsområden, med bred erfarenhet av framgångsrikt samarbete i storskaliga forsknings- och innovationsprojekt. Konsortiets partner har omfattande nätverk och etablerade relationer med en rad olika intressenter, till exempel i akademiska kretsar, myndigheter och civilsamhället.

Skip to content