Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Het onderzoek waarop de resultaten gebaseerd zijn, heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Maatschappelijke uitdagingen in het kader van Horizon 2020 van de Europese Unie op grond van subsidieovereenkomst nr. 101016127.

De website wordt bijgehouden door het RESPOND-project (Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma Maatschappelijke uitdagingen van de Europese Unie op grond van subsidieovereenkomst nr. 101016127) onder leiding van de Vrije Universiteit. De standpunten op deze website komen voor rekening van de redacteuren. De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor de inhoud of het mogelijke gebruik van de informatie op deze website.

Vanwege het algemene informatieve karakter van de website kan geen er aansprakelijkheid worden aanvaard voor de actualiteit, juistheid, volledigheid, kwaliteit of voortdurende beschikbaarheid van de verstrekte informatie. De redacteuren zijn niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de informatie op de website.

Privacy

Op deze website kunnen contactgegevens worden geregistreerd om aanvullende informatie aan te vragen over het onderzoek. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek en worden niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.

Daarnaast kunnen er tijdens uw bezoek aan de website persoonlijke gegevens worden geregistreerd met als enige doel om automatisch anonieme en geaggregeerde statistieken te genereren over het gebruik van de site (bijv. geografische informatie en een indicatie van het aantal eenmalige en terugkerende bezoekers). Een voorbeeld van gegevens die worden verzameld en verwerkt is uw IP-adres. Deze informatie wordt automatisch geregistreerd zodra u de website bezoekt, tenzij u proxy’s of andere afschermingstools gebruikt. Deze gegevens worden niet overgedragen aan derden, tenzij ze noodzakelijk zijn voor de hierboven genoemde statistische doeleinden. Als u de site bezoekt, gaat u akkoord met het verwerken en overdragen van uw gegevens voor de genoemde doeleinden.

Copyright © RESPOND-project. Alle rechten voorbehouden.

Ga naar de inhoud