RESPOND Project

De paraatheid van nationale zorgstelsels verbeteren om psychische en psychosociale problemen als gevolg van de coronapandemie te beperken.

RESPOND is een door de EU gefinancierd onderzoeksproject dat loopt van 2020 tot 2023. Het project wil in kaart brengen welke groepen het grootste risico lopen op negatieve uitkomsten voor hun psychische gezondheid ten gevolge van de coronapandemie en welke risicofactoren daarin een rol spelen.

Onderdeel van het project is het implementeren van betaalbare programma’s om mensen in psychische nood te helpen en het vaststellen van effectieve strategieën die ertoe bijdragen dat zorgstelsels beter voorbereid zijn op toekomstige pandemieën.

De coronapandemie en de effecten ervan op mens en maatschappij

De coronacrisis en de maatregelen die overheden hebben genomen om de verspreiding van het virus in te dammen, hebben een ingrijpend effect gehad op de mensen en de samenleving als geheel. Vanwege de ongekende schaal en aard van de pandemie is er nog niet veel bekend over welke groepen het meest kwetsbaar zijn voor psychische gezondheidsproblemen die daarvan het gevolg zijn. Het RESPOND-project wil deze groepen in kaart brengen en inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op dit kwetsbaarheidsrisico en in de mogelijke oplossingen om dit risico te beperken.

Effect op zorgstelsels

Zorgstelsels over de hele wereld moesten een balans zien te vinden tussen het indammen van de pandemie en hun reactie op de psychische gezondheidsproblemen die daaruit voortvloeiden. Door maatregelen om sociaal afstand te houden was het lastiger om geestelijke gezondheidszorg te bieden, omdat patiënten niet persoonlijk met hun zorgverleners konden afspreken. Daarom is het cruciaal dat er flexibele psychologische programma’s worden ontwikkeld waarmee de mensen die psychische problemen ondervinden kunnen worden bereikt en verder geholpen.

Psychologische interventies voor de aanpak van coronagerelateerde psychische nood

Na het vaststellen van de groepen die het meest kwetsbaar zijn voor psychische problemen is het de bedoeling dat het RESPOND-project deze groepen probeert te bereiken via twee psychologische programma’s die zijn ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): ‘Doing What Matters in Times of Stress’ (Doen wat telt in tijden van stress, DWM) en ‘Problem Management Plus’ Omgaan met problemen, PM+). In eerste instantie krijgen mensen een minder intensieve interventie aangeboden. Als ze daarna meer hulp nodig hebben, krijgen ze in een volgende stap intensievere begeleiding. Dit noemen we ‘getrapte zorg’. Deze programma’s hebben hun effectiviteit bewezen en kunnen snel en op een betaalbare manier worden ingevoerd. Ze worden bovendien aangepast aan de context van de pandemie.

Het project is gericht op Nederland, Spanje, Italië, België en Frankrijk. Daarbij worden gegevens van de populaties in Zweden, Italië en Spanje gebruikt en vergeleken. Andere deelnemende landen zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Australië.

Newsletter sign-up

Ga naar de inhoud