Amsterdam UMC (Universitair Medische Centra), locatie VUmc

Het VUmc is een van de acht academische ziekenhuizen in Nederland, waar onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg volledig geïntegreerd zijn in één organisatie. Jaarlijks heeft het VUmc zo’n 2300 studenten over de vloer en ongeveer 700 fte aan wetenschappelijk personeel. De belangrijkste onderzoekspijlers zijn ondergebracht in acht grote, interfacultaire onderzoeksinstituten van topniveau. In deze instituten werken onderzoekers uit verschillende vakgebieden, waaronder (para)medische wetenschappen, biologie, psychologie, bewegingswetenschappen, sociale wetenschappen, natuurkunde, scheikunde en farmacologie nauw met elkaar samen om een echt toegepast, translationeel onderzoeksprogramma op te zetten dat gericht is op hedendaagse vraagstukken in de samenleving. De belangrijkste onderzoeksinstituten van het Amsterdam UMC zijn Amsterdam Neuroscience (AN) en Amsterdam Public Health (APH). APH past multidisciplinair onderzoek toe in de primaire zorg en de algemene gezondheidszorg en richt zich daarbij op geestelijke gezondheid, chronische ziekten en vergrijzing. Bij AN werken professionals van alle generaties met elkaar samen op het gebied van Translationele Neurowetenschappen, op een manier die uniek is in Nederland. Alle onderzoeksactiviteiten zijn hoofdzakelijk interdisciplinair en omvatten de nieuwste theoretische, methodologische en toepassingsparadigma’s die op dit moment beschikbaar zijn. Aan beide onderzoeksinstituten is een grote internationale groep onderzoekers verbonden (> 400) die toegang biedt tot een divers palet van multidisciplinaire expertise, met genomica, neuro-imaging en biologielabs binnen handbereik.

Team

Prof. Dr. Brenda Penninx

Hoofdonderzoeker

Dr. Almar Kok

Universitair docent

Ga naar de inhoud