Regione Lombardia (RL)

De regio Lombardije en, meer specifiek, het DG Welzijn plant en organiseert de regionale gezondheidszorg. De afdeling voor geestelijke gezondheid, middelenmisbruik, invaliditeit en gezondheid in het strafrechtstelsel plant en organiseert de voorzieningen op het gebied van geestelijke gezondheid en middelengebruik in de regio en verzamelt en evalueert daarnaast informatie over patiënten in regionale ggz-instellingen en over de geleverde diensten.

Team

Dr Antonio Lora, MD

Hoofdonderzoeker

Pietro Borelli

Onderzoeker

Ga naar de inhoud