Leibniz Institute for Resilience Research (LIR)

Het LIR is een door de overheid gefinancierd niet-universitair onderzoeksinstituut dat onder de Leibniz Association valt. Het doet onderzoek naar veerkracht: de mate waarin iemand tijdens of na tegenslagen geestelijk gezond blijf of snel herstelt. De belangrijkste doelstellingen van het LIR zijn: inzicht krijgen in de mechanismen van veerkracht vanuit een neurowetenschappelijk en psychosociaal perspectief, passende interventies ontwikkelen om veerkracht te bevorderen en werken aan het creëren van een leef- en werkomgeving die veerkracht bevordert. Het LIR is interdisciplinair en er werken biologen, neurowetenschappers, psychologen en artsen. Het is het eerste centrum op dit gebied in Europa.

Team

Ga naar de inhoud